Naši sponzoři

Zde bychom chtěli poděkovat všem sponzorům naší školy, kteří nám přispěli finanční částkou či věcným darem.

imgLira a.s.
Obrazové lišty a rámy, Tovární 117,
381 17 Český Krumlov
imgROYAS k.s.
Kladné 33 Kájov,
382 21 Č. Krumlov
imgDěkujeme také všem, kteří nám přispěli a nechtěli být nikde zveřejněni.